Aktualizacja dnia 09.08.2016 r.


 

XIV Forum „Stowarzyszenia ProCAx”
(konferencja naukowa oraz spotkanie nauka-edukacja-przemysł)
Pruszków k. Warszawy
23-24 września 2016 r.
(piątek-sobota)

 

Opis Konferencji:

XIV Forum „Stowarzyszenia ProCAx” jest kolejną Konferencją Naukową organizowaną corocznie.
Ma na celu wymianę doświadczeń w gronie przedstawicieli nauki, edukacji oraz przemysłu.
Uczestnikami Forum są pracownicy uczelni technicznych, szkół średnich technicznych,
instytutów badawczych, a także zaproszeni goście z firm krajowych.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia z obszaru zastosowań technik CAD/CAM/CAE
w projektowaniu i badaniach. Po za sesjami tematycznymi przewidziane są wykłady zaproszonych gości
dotyczące nowych wersji programów CAx. Wykładom będą towarzyszyć warsztaty z systemów CAx,
do których wymagany będzie własny komputer.

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: mgr inż. Ryszard Markiewicz
Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Mieczysław Płocica
Sekretarz: dr inż. Stanisław Skotnicki
dr inż. Przemysław Siemiński
dr inż. Paweł Płatek
mgr inż. Paweł Zawada

 

Komitet naukowy:

Dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI – Wydz. Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska 
Dr hab.inż. Adam MARCINIEC – Wydz. BMiL Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. Inż. Jan DUDA - Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI - Wydz. MiL WAT
Prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI - Wydz. Mechaniczny WAT

Dr hab. inż. Wojciech MUSIAŁ – Wydz. Mechaniczny, Politechnika Koszalińska
Dr inż. Mieczysław PŁOCICA – Wydz. BMiL, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Jerzy POKOJSKI - Wydz. SiMR, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Barbara PUTZ - Wydz. Mechatroniki, Politechnika Warszawska

Dr inż. Przemysław SIEMIŃSKI - Wydz. SiMR, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wojciech SKARKA - Wydz. Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Piotr SKAWIŃSKI - Wydz. SiMR, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Marek WYLEŻOŁ - Wydz. Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

 

 


 

Program

 

Plan XIV Forum ProCAx

Pruszków, 23-24.09.2016 r.

www.forum.procax.org.pl

piątek 23.09.2016

od godz. 12:00 – 13:00 - rejestracja uczestników Forum

13:30 - 14:30 - obiad;

14:30 – uroczyste otwarcie Forum i sesje tematyczne

SESJA I (godz. 14:30 – 15:30) –- prowadzi dr hab. inż. Włodzimierz Adamski - Prezes ProCAx

Lp.

Sala A

1

Ryszard Markiewicz - sekretarz generalny ProCAx – uroczyste otwarcie XIV Forum ProCAx, przedstawienie zarządu ProCAx,krótkie przedstawienie zakresu działania Stowarzyszenia ProCAx i czym jest Forum ProCAx

2

Włodzimierz Adamski, Sikorski Company, PZL Mielec:
Wykorzystanie nowych technologii w produkcji integralnych części lotniczych

3

Adrian Czapla – DPS Software – SolidWorksSimulatins 2016 – informacjei zaproszenie na warsztaty

4

Ryszard Markiewicz- przedstawienie planu Forum, informacje nt. ewentualnych wycieczek w sobotę

15:30 - 15:50 (20 min.) - przerwa kawowa

SESJA II (godz. 15:50 – 17:20) – prowadzi prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński

Lp.

Sala A

Sala B

1

Karpiuk Michał: Lista materiałów jako element integrujący system CAD z ERP

Wystawafirmowa: Monkeyfab, Smart Solutions, Solveere, Spectrum Group, …, ???

2

Pobożniak Janusz: Funkcjonalność rozpoznawania cech technologicznych w komercyjnych systemach CAM

3

Szewczyński Krystian, Ruth Patryk, Bąkowski Henryk: Zastosowanie modelu multidyscyplinarnego urządzenia do realizacji zadań przemysłowych

4

Bąkowski Henryk, Kubik Andrzej: Badanie topografii powierzchni wybranych elementów silnika spalinowego za pomocą mechanicznego rejestratora obiektów dwuwymiarowych

5

Żurek Piotr: Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX 10

6

Gdula Michał, Burek Jan, Sułkowicz Paweł: Strategia 5-osiowej obróbki łopatek turbin uwzględniająca zmiany krzywizny obrabianego profilu

7

Kuryjański Ryszard, Siemiński Przemysław: Wskaźniki zazębienia przekładni stożkowych jako podstawowy wyznacznik poprawności konstrukcji przekładni

17:20 – 17:40 (20 min.) - przerwa kawowa,

SESJA III (godz. 17:40 – 19:10) – prowadzidr hab. inż. Marek Wyleżoł

Lp.

Sala A

Sala B

1

Karpiuk Michał: Analiza technologiczności metodą DFM części wykonanych z blachy

Wystawafirmowa:

Możliwe warsztaty z SolidWorksSimulatins 2016

2

Rysiński Jacek: Odtworzenie geometrii koła stożkowego uszkodzonego w wyniku propagacji pęknięcia zmęczeniowego

3

Błazucki Piotr: Programowanie w systemie Edgecam wieloosiowej obróbki zębnika o boku zęba modyfikowanym przy użyciu modelowania powierzchniowego

4

Marzec Przemysław, Janicki Szymon, Kus Łukasz, Bąkowski Henryk: Aspekty techniczne i ekonomiczne przy projektowaniu skrzynek CNC dla zastosowań półprofesjonalnych

5

Skłodowski Jakub, Siemiński Przemysław: Możliwości wykorzystania modułu „SolidWorks Motion” do generowania wykresów ruchowych przekładni stożkowych

6

Siemiński Przemysław, Mężydło Paweł: Projekt i wykonanie maszyny wytrzymałościowej do badań w zakresie obciążeń 1 - 1000 N

7

Krzysiak Zbigniew: Nowoczesne technologie druku 3d obiektów metalowych

8

Krzysiak Zbigniew: Wykorzystanie druku 3d do wytwarzania pokrętła

19:30 - uroczysta kolacja

20:30 –dla chętnych otwarta dyskusja nad przyszłością ProCAx – prowadzi Włodzimierz Adamski - Prezes ProCAx


sobota 24.09.2016

8:00-9:00 – śniadanie dla uczestników nocujących z soboty na niedzielę;

SESJA IV (godz. 9:00 – 10:35) – prowadzi dr hab. inż. Włodzimierz Adamski

Lp.

Sala A

Sala B

1

Paprocki Marcin: Modelowanie etapów projektowania technologicznego obróbki wspomaganego systemami CAPP

Możliwe warsztaty z SolidWorksSimulatins 2016

2

Sałata Marcin, Buk Jarosław, Burek Jan, Sułkowicz Paweł: Programowanie obróbki wiertła stopniowego pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS

3

Musiał Wojciech: Projekt konstrukcyjny drukarki 3D wykorzystującej metodę wytłoczonego osadzania stopionego materiału (FDM)

4

Kordowska Marta: Wykorzystanie systemów CAD/CAM do realizacji procesu wycinania laserowego na zrobotyzowanym stanowisku badawczym

5

Burek Jan, Buk Jarosław, Płodzień Marcin, Sułkowicz Paweł, Sałata Marcin: Aplikacja modułu Motin Simulation systemu NX9 w konstruowaniu elementów układu kinematycznego obrabiarki

6

Burek Jan, Sułkowicz Paweł, Gdula Michał, Buk Jarosław :Zastosowanie systemu OMATIVE w obróbce łopatki turbiny ze stopu INCONEL 718

7

Gola Łukasz, Ficek Natalia: Model i analiza ruch chwytaka przeładunkowego do drewna w programie CATIA V.5

10:35 – 10:55 (20 min.) - przerwa kawowa,

11:00-11:30 - zbiórka przed hotelem,

11:30–14:00 - planowana wycieczka do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie – szczegóły zostaną podane po pierwszej sesji

do godz. 12:00 - zwolnienie pokoi, zakończenie Forum.

12:30- 14.30 – obiad (należy zgłosić wcześniej – najpóźniej w piątek 23.09)

 

 

---

W 21-23 września 2016 r., w tym samym hotelu, odbywać się będzie partnerskie wydarzenie:
II Krajowa Konferencja Naukowa "Szybkie prototypowanie. Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary".
Więcej informacji o tym jest dostępne na stronie:  www.szybkieprototypowanie.edu.pl

 

 


 

 Rejestracja

Ze względu na okres wakacyjny, przedłużony zostaje termin
nadsyłania zgłoszeń na XIV Forum ProCAx do dnia 20.08.2016 r.

 

Arkusz rejestracyjny: pobierz

Wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia prosimy przesłać zeskanowany dokument
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą zwykłąna adres Stowarzyszenia ProCAx:

XIV Forum Inżynierskie ProCAx
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa

 

Opłaty za udział w XIV Forum ProCAx:

600 PLN – pełne uczestnictwo prelegenta z noclegiem;
400 PLN – pełne uczestnictwo osoby tow. z noclegiem;
100 PLN – dopłata do pokoju jednoosobowego;
450 PLN – uczestnictwo prelegenta bez noclegu (opłata obejmuje udział w sesjach, obiad i uroczystą kolację);
100 PLN – uczestnictwo studenta bez noclegu, publikacji i materiałów konferencyjnych (opłata za udział w sesjach oraz obiad).
Opłata za dodatkowy artykuł w zależności od Wydawcy.

 

Kontakt z głównym organizatorem:

mgr inż. Ryszard Markiewicz, tel. kom.: 501-599-266, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

Publikacje

Po pozytywnych recenzjach artykuły mogą zostać opublikowane m.in. w następujących czasopismach (zgodnie z ich wytycznymi):

  • Machine Dynamics Research (14 punktówMNiSW; publikacja w języku angielskim po akceptacji Redakcji),
  • Mechanik (11 punktów MNiSW; publikacja w języku polskim, potrzebna dodatkowa opłata ustalana przez Wydawcę).

 

W wyniku dodatkowych uzgodnień pragniemy poinformować, że druk artykułów Forum w miesięczniku Mechanik może być
realizowany w kosztach obniżonych do 250 zł/za stronę (jest to dodatkowy koszt dla uczestnika Forum). Artykuły należy
przygotować na Forum, czyli do 23.09.2016 r. Nie wyklucza to możliwych poprawek podczas recenzji i przygotowania do druku.

 

Przypominamy o upływającym terminie nadsyłania artykułów przeznaczonych do wydruku w Mechaniku. Zgodnie z wymogami na stronie
„Mechanika” min 2 strony, Opłatę 250 zł za stronę należy wpłacać na konto ProCAx - (niektóre z osób dokonały wpłaty za jedną stronę przy opłacie konferencyjnej)

 

 Dojazd

 

Miejsce Forum:

HOTEL VICTOR Pruszków by De Silva
ul. Andrzeja 1A, 05-800 Pruszków
woj. mazowieckie
www.desilva.pl
tel.: 22-430-39-03

Współrzędne GPS: N 52.16270, E 20.81990

 

Sugestie dot. dojazdu:

 • Jeśli ktoś wybiera się samochodem, to z centrum Warszawy dojazd do Hotelu Victor
  w Pruszkowie zajmuje ok. 25 minut (18 km). Pod Hotelem jest duży bezpłatny parking.

 • Jeśli ktoś przyjedzie koleją do stacji PKP "Warszawa Centralna", to najlepiej aby przeszedł
  przejściami podziemnymi ok. 150 m do stacji "Warszawa Śródmieście WKD" (informacje i rozkład
  jazdy: www.wkd.com.pl); kasa biletowa jest przy wejściu na peron stacji. Następnie trzeba
  jechać kolejką WKD ok. 26 minut do stacji "Pruszków WKD" i dalej pieszo 550 m do Hotelu Victor.

 

Bliskie atrakcje:

 • Kryty tor kolarski BGŻ Arena (www.arenapruszkow.pl) - 200 m
 • Kryta pływalnia - 50 m
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie (www.mshm.pl) - 1300 m

 

 


 

Plakaty

 

 

L.p. Autorzy i tytuł  Do pobrania
 1 Karpiuk Michał: Lista materiałów jako element integrujący system CAD z ERP PDF
 2 Pobożniak Janusz: Funkcjonalność rozpoznawania cech technologicznych w komercyjnych systemach CAM PDF
 3 Szewczyński Krystian, Ruth Patryk, Bąkowski Henryk: Zastosowanie modelu multidyscyplinarnego urządzenia do realizacji zadań przemysłowych PDF
 4 Bąkowski Henryk, Kubik Andrzej: Badanie topografii powierzchni wybranych elementów silnika spalinowego za pomocą mechanicznego rejestratora obiektów PDF
 5 Żurek Piotr: Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX 10 PDF
 6 Kuryjański Ryszard, Siemiński Przemysław: Wskaźniki zazębienia  przekładni stożkowych jako podstawowy wyznacznik poprawności konstrukcji przekładni PDF
 7 Siemiński Przemysław, Mężydło Paweł: Projekt i wykonanie maszyny wytrzymałościowej do badań w zakresie obciążeń 1 - 1000 N PDF
 8 Karpiuk Michał: Analiza technologiczności metodą DFM części wytwarzanych z blachy PDF
 9 Błazucki Piotr: Programowanie w systemie EdgeCAM wieloosiowej obróbki zębnika o boku zęba modyfikowanym przy użyciu modelowania powierzchniowego PDF
 10 Marzec Przemysław, Kus Łukasz, Janicki Szymon, Bąkowski Henryk: Aspekty techniczne i ekonomiczne przy projektowaniu skrzynek CNC dla zastosowań półprofesjonalnych PDF
 11 Skłodowski Jakub, Siemiński Przemysław: Analiza możliwości wykorzystania modułu „SolidWorks Motion” do generowania wykresów ruchowych przekładni stożkowych PDF
 12 Krzysiak Zbigniew: Wykorzystanie druku 3d do wytwarzania pokrętła PDF
 13 Krzysiak Zbigniew: Nowoczesne technologie druku 3d obiektów metalowych PDF
 14 Paprocki Marcin: Modelowanie etapów projektowania technologicznego obróbki wspomaganego systemami CAPP PDF
 15 Sałata Marcin, Buk Jarosław, Burek Jan, Sułkowicz Paweł: Programowanie obróbki wiertła stopniowego pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS PDF
 16 Musiał Wojciech: Projekt konstrukcyjny drukarki 3D wykorzystującej metodę wytłoczonego osadzania stopionego materiału (FDM) PDF
 17 Kordowska Marta: Wykorzystanie systemów CAD/CAM do realizacji procesu wycinania laserowego na zrobotyzowanym stanowisku badawczym PDF
 18 Gdula Michał, Burek Jan, Sułkowicz Paweł: Strategia 5-osiowej obróbki łopatek turbin uwzględniająca zmiany krzywizny obrabianego profilu PDF
 19 Buk Jarosław: Aplikacja modułu Motin Simulation systemu NX9 w konstruowaniu elementów układu kinematycznego obrabiarki PDF
 20 Sułkowicz Paweł: Zastosowanie systemu OMATIVE w obróbce łopatki turbiny ze stopu INCONEL 718 PDF
 21 Gola Łukasz, Ficek Natalia: Model i analiza ruch chwytaka przeładunkowego do drewna PDF
 22 Adamski Włodzimerz: Wykorzystanie nowych technologii w produkcji integralnych części lotniczych
PDF

 

 

Plakaty z poprzedniej edycji są dostępne w postaci plików PDF na stronie: www.13.forum.procax.org.pl 

Warsztaty

W ramach XIV forum ProCAx przewidziane są warsztaty prowadzone przez pracownika firmy DPS Software,
dotyczące oprogramowania SolidWorks Simulations 2016.

Chętne osoby proszone są o zgłaszanie się do organizatora "XIV Forum ProCAx" (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
z podaniem odpowiadającego terminu. Możliwy jest piątek 23.09 po południu (od godz. 17.30) lub sobota rano
(od godz. 11.00). Zostanie wybrany termin z większą liczbą chętnych.

Na warsztaty należy przynieść własny laptop o poniższych parametrach: system operacyjny Windows 7 SP1, 8.1, 10
(zawsze w wersji 64 bit), procesor Intel lub AMD ze wsparciem instrukcji SSE2, min. 4 GB RAM, min. 5GB wolnego HDD,
karta graficzna wspierająca grafikę 3D (najlepiej certyfikowana: www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html),
instalacja z napędu DVD lub poprzez internet - wtedy prosimy o kontakt do pana Adriana Czapli: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
w temacie wpisując „Warsztaty - XIV Forum ProCAx" i będzie możliwość wcześniejszego pobrania plików instalacyjnych.

 


 

Galeria 

 

 

  

Sprawozdanie

 

Sprawozdanie z poprzedniej edycji Forum jest na stronie: www.13.forum.procax.org.pl


JoomShaper